Ý nghĩa dự án : 
Checkin là cụm từ nổi tiếng mà ai cũng nói với nhau. Đến bất kỳ đâu, check in cái gì, check in ăn chơi, ăn uống, mua sắm…..Nó thành một danh từ phổ biến trong giới trẻ.  Biến Checkin.com.vn cứ mỗi khi nghĩ đến việc phải show cho mọi người xem nơi mình đến thì nghĩ đến check in. Muốn tìm nơi ăn ngon, mua sắm…thì nghĩ tới checkin.
Tầm nhìn : 
Mỗi khi đăng một điều gì đó đẹp họ đều tích vào địa điểm @checkin.com.vn. Các doanh nghiệp được listing lên checkin.com.vn. Muốn đến Việt Nam vào checkin.com.vn
Lĩnh vực triển khai : 
– Nội dung số
Mô hình kinh doanh :
– Nội dung số , thu phí quảng cáo và listing.
 
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các nhà sáng tạo nội dung số
– Các nhà sản xuất
 
Nguồn thu : 
– Quảng cáo, GA
– Quay TVC, hình ảnh giới thiệu địa điểm
Phương án hợp tác

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
  • Chi phí đầu tư : 300 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu

You cannot copy content of this page