Luatsugioi.vn

Ý nghĩa dự án : 
Khi tìm kiếm luật sư bất kỳ ai cũng mong muốn tìm kiếm một luật sư giỏi
Tầm nhìn : 
Mỗi khi tìm luật sư sẽ nghĩ đến luatsugioi.vn
Lĩnh vực triển khai : 
– Hãng luật
– Cổng thông tin listing danh sách các luật sư tự pr mình
Mô hình kinh doanh :
– Dịch vụ
– Nội dung số
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các hãng luật
 
Nguồn thu : 
– Đào tạo
– Dịch vụ
– Nội dung số
Phương án hợp tác

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
  • Chi phí đầu tư : 100 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu
MUA ĐỨT DỰ ÁN
  • Chi phí mua : 50 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

  Trungtamgiasu.vn
You cannot copy content of this page