Nauan.com.vn

Ý nghĩa dự án : 
Cứ nghĩ tới nấu ăn người ta sẽ vào nấu ăn.com.vn để tìm công thức.
Tầm nhìn : 
Trở thành cockpad của Việt Nam.
Lĩnh vực triển khai : 
– Nội dung số
Mô hình kinh doanh :
– Nội dung số , thu phí quảng cáo và listing.
 
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các nhà sáng tạo nội dung số
– Các nhà sản xuất
 
Nguồn thu : 
– Quảng cáo, GA
– Quay TVC, hình ảnh giới thiệu địa điểm
Phương án hợp tác

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
  • Chi phí đầu tư : 100 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu
MUA ĐỨT DỰ ÁN
  • Chi phí mua : 90 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

  Checkin.com.vn
You cannot copy content of this page