Visit.vn-Visit.com.vn

Ý nghĩa dự án : 
Visit là viếng thăm, đến một nơi nào đó. Mỗi người nước ngoài đến Việt Nam họ đều nghĩ đến cái này đầu tiên. Chúng ta đã có những site rất lớn như visitsingapore.com…Tương tự thế ở Việt Nam có thể xây dựng một nền tảng như thế. Chúng tôi mong muốn mỗi người nước ngoài khi đến Việt Nam nghĩ đến visit.com.vn – visit.vn
Tầm nhìn : 
Cổng thông tin du lịch cho người nước ngoài đến Việt Nam.
Lĩnh vực triển khai : 
– Nội dung số
– Kinh doanh giải pháp du lịch
Mô hình kinh doanh :
– Nội dung số , thu phí quảng cáo và listing.
 
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các nhà sáng tạo nội dung số
– Các công ty có năng lực về du lịch.
 
Nguồn thu : 
– Quảng cáo
– Quay TVC, hình ảnh giới thiệu địa điểm
– Tư vấn, cho các nhà dẫn tour bản địa
Phương án hợp tác

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
  • Chi phí đầu tư : 300 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu

You cannot copy content of this page