Nội dung số

Star.com.vn

Ý nghĩa dự án :  Star là ngôi sao, người nổi tiếng Tầm nhìn :  Mạng xã hội dành cho các người nổi tiếng kết nối với fan Lĩnh vực triển khai :  – Nội dung số – Đào tạo ngôi sao – Quảng bá… 

You cannot copy content of this page