Trust.com.vn

Chef.com.vn

Chef.com.vn
Chef.com.vn
Chef.com.vn
Ý nghĩa dự án : 
Chef là đầu bếp hoặc là bếp trưởng.
Tầm nhìn : 
Trở thành trung tâm đào tạo đầu bếp số 1 Việt Nam
Lĩnh vực triển khai : 
– Nội dung số
– Đào tạo
Mô hình kinh doanh :
– Đào tạo
– Nội dung số
 
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các nhà sáng tạo nội dung số
– Các đầu bếp trưởng
 
Nguồn thu : 
– Đào tạo
Phương án hợp tác

[su_box title=”ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí đầu tư : 100 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu

[/su_list]

[/su_box]
[su_box title=”MUA ĐỨT DỰ ÁN” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí mua : 150 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

[/su_list]

[/su_box]