HomeOnline.vn

Ý nghĩa dự án : 
HomeOnline – Ngôi nhà của bạn trên mạng
Tầm nhìn : 
Trở thành công ty phân phối nội thất Online số 1
Lĩnh vực triển khai : 
– Bán đồ nội thất customized
– Tư vấn kiến trúc và thiết kế
Mô hình kinh doanh :
– Dịch vụ tư vấn
– Sản phẩm
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các công ty bán nội thất hoặc có nền tảng sản xuất nội thất
 
Nguồn thu : 
– Bán sản phẩm và dịch vụ tư vấn
Phương án hợp tác

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC
  • Chi phí đầu tư : 100 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu
MUA ĐỨT DỰ ÁN
  • Chi phí mua : 150 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

  Trungtamgiasu.vn
You cannot copy content of this page