Trust.com.vn

image.vn – image.com.vn

image.vn – image.com.vn
image.vn – image.com.vn
image.vn – image.com.vn
Ý nghĩa dự án : 
Hình ảnh là thứ quan trọng, nhất trong truyền thông. là từ khóa phổ biến.
Tầm nhìn : 
Mỗi khi cần ảnh hãy nghĩ tới image
Lĩnh vực triển khai : 
– bán ảnh đẹp
– bán thiết bị ảnh
– agency sáng tạo
Mô hình kinh doanh :
– Agency sáng tạo
– Nội dung số bán ảnh
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các nhà sáng tạo nội dung
– Các studio
– Các agency
Nguồn thu : 
– Bán ảnh
– Bán thiết bị
Phương án hợp tác

[su_box title=”ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí đầu tư : 50 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu

[/su_list]

[/su_box]
[su_box title=”MUA ĐỨT DỰ ÁN” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí mua : 50 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

[/su_list]

[/su_box]