Trust.com.vn

Tutor.vn

Tutor.vn
Tutor.vn
Tutor.vn
Ý nghĩa dự án : 
Gia sư kèm tại nhà, Gia sư dậy Online luôn là một lĩnh vực đầu tư bền vững, xã hội càng hiện đại việc đầu tư cho học hàng càng nhiều.
Tầm nhìn : 
Mỗi khi muốn tìm gia sư hoặc gia sư muốn tìm việc là nghĩ tutor.vn
Lĩnh vực triển khai : 
– Cổng thông tin listing gia sư
– Gia sư tìm việc
– Phụ huynh tìm gia sư
Mô hình kinh doanh :
– Môi giới
– Listing thu phí
Đối tác mong muốn hợp tác : 
– Các công ty có nền tảng giáo dục, hoặc làm về giáo dục
 
Nguồn thu : 
– Đào tạo
– Dịch vụ
– Nội dung số
Phương án hợp tác

[su_box title=”ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí đầu tư : 50 triệu
  • Đồng hành cùng tất cả các khâu
  • Tham gia xây dựng doanh nghiệp từ đầu

[/su_list]

[/su_box]
[su_box title=”MUA ĐỨT DỰ ÁN” style=”glass” box_color=”#930c0c” radius=”1″]

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#b70202″]

  • Chi phí mua : 100 triệu
  • Miễn phí xây dựng thương hiệu : chụp ảnh, quay phim và thiết kế trong vòng 6 tháng.
  • Cung cấp dịch vụ marketing miễn phí trong vòng 6 tháng
  • Nhận toàn bộ quyền sở hữu tên miền, thương hiệu, bộ nhận diện.
  • Tư vấn vận hành, quản trị và công nghệ miễn phí.

[/su_list]

[/su_box]