Trust partners

Tư vấn vận hành , chiến lược và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Marketing và Quản trị là 2 yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo thành công

với kinh nghiệm làm việc với hàng trăm doanh nghiệp các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đầu tư đồng hành cùng bạn.

Marketing

Thực hiện hoạch định chiến lược, giám sát thực thi và đo lường để xây dựng cho thương hiệu cùng hợp tác

Tự động hóa

Đưa các phần mềm và ứng dụng tạo hệ thống vận hành tự động, minh bạch và hiệu quả cao.

Quản trị

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên suốt quá trình hợp tác và phát triển thương hiệu

Phát triển bền vững

Chúng tôi muốn hợp tác doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh truyền thống bền vững, sản phẩm tốt để tích hợp năng lực marketing và quản trị, công nghệ của chúng tôi vào.

Hợp tác bền vững

một sự hợp tác cùng có lợi lâu dài như hổ thêm cánh dựa vào năng lực bù trừ của các bên.

1.

Xem xét dự án

chúng tôi cùng các công ty truyền thống xem xét hiệu quả mở rộng các dự án và vận hành tự động

2.

Ký kết hợp đồng

ký kết các hợp đồng cùng hợp tác, sở hữu thương hiệu cũng như trách nhiệm của từng bên

3.

Đầu tư thực thi

Trust đưa nhân sự vào cùng thực thi và giám sát suốt quá trình, đảm bảo việc xây dựng và mở rộng

Hợp tác đồng hành cùng trust giúp chúng tôi mở rộng và tự động hệ thống nhanh và bền vững.

— Luân Phương

CEO, Chuyển Phát Tín Thành

Chuyên gia của chúng tôi

đảm bảo sự thành công cho hợp tác

Madison Wilson

Relationship Manager

phát triển công nghệ nền tảng tự động hệ thống

Keymaker

Brayton Osei

Wealth Adviser

chuyên gia về marketing và tài chính ứng dụng.

Darius Okoye

Assets Evaluator

chuyên gia xây dựng hệ thống kinh doanh online.

Câu hỏi

Giúp bạn hiểu rõ về chúng tôi

Lĩnh vực

Tiêu chí chọn lĩnh vực?

Chúng tôi chọn những sản phẩm tốt, có vòng đời dài, tính bền vững cao và đối tác nắm được năng lực sản xuất.

1.

Hợp tác

Đồng hành bao lâu ?

Chúng tôi mong muốn đồng hành mãi mãi cùng doanh nghiệp để cùng phát triển.

2.

Marketing

Thương hiệu phát triển như nào ?

Được phát triển dựa trên sự hợp tác và thống nhất 2 bên cùng xây dựng một tên thương hiệu.

3.

Hợp tác

Hợp tác như nào ?

Dựa trên tiêu chí sự chính trực, minh bạch trong thông tin

4.

Xem kho dự án của chúng tôi

Chúng tôi có nhiều dự án tiềm năng cần sự đồng hành vận hành nền tảng của bạn.

Hổ thêm cánh

cộng hưởng lợi thế của các bên. Bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình. Hãy đi cùng trust.com.vn

Trust Partners
tự kinh doanh
tự đầu tư
Marketing
Quản trị
Vận hành tự động
Thương hiệu
Khách hàng

Các thương hiệu đang được vận hành bởi chúng tôi. Hợp tác toàn diện

Hổ thêm cánh

bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình