Trust.com.vn

Giới thiệu

Giới thiệu
Giới thiệu

Trust là một Venture Capital hợp tác với các nhà khởi nghiệp trong đó nhân sự của Trust VC sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành quản trị và marketing của doanh nghiệp. Trust sẽ chiếm một số cổ phần nhất định chịu trách nhiệm cùng các nhà khởi nghiệp đến khi hình thành được mô hình kinh doanh và thu được lợi nhận cùng với việc vận hành ổn định.

Trust là một nền tảng đầu tư công nghệ, marketing và tự động hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp sản phẩm và dịch vụ truyền thống với mong muốn đưa các thương hiệu lên một tầm cao mới và tạo ra một doanh nghiệp phát triển bền vững . Trust đưa ra các dự án tiềm năng dễ dàng xây dựng thương hiệu. Trust tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với doanh thu dưới 1 tỉ /1 tháng.

Bạn nên làm việc với Trust VC để đưa doanh nghiệp mình lên tầm cao mới vì :

Năng lực về Marketing, xây dựng thương hiệu.
Năng lực về công nghệ, dữ liệu và tự động hoá doanh nghiệp
Năng lực về vận hành, dịch vụ khách hàng
Năng lực tài chính đi cùng doanh nghiệp từ lúc nhỏ nhất, khó khăn nhất.
Đã và đang đầu tư các dự án có doanh thu mỗi tháng từ 1 tỉ đồng trở lên.

Trust sẽ đưa ra các dự án kinh doanh có sẵn lợi thế trong kho tài nguyên của Trust, các nhà khởi nghiệp dựa vào đó sẽ lựa chọn các dự án phù hợp với năng lực của mình. Các dự án mà Trust đưa ra dựa trên các tiêu chí :

Có dung lượng thị trường lớn.
Có độ ổn định và trung thành khách hàng cao
Có thị trường ngách đủ lớn
Có lợi thế khi làm online và kết hợp với Offline.
Các lĩnh vực có mô hình vận hành đơn giản và tự động hoá được
1, Các doanh nghiệp và nhà khởi nghiệp mà chúng tôi muốn hợp tác.
Các công ty truyền thống có năng lực sản xuất và vận hành.
Các nhà khởi nghiệp có năng lực quản trị dịch vụ.
2, Phương thức hợp tác
Trust VC sẽ đầu tư nền tảng thương hiệu và marketing, công nghệ toàn bộ trong suốt quá trình để hình thành thương hiệu do Trust xây dựng.
Trust VC sẽ tham gia quá trình vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình với 10%-20% nhân sự.
Trust VC sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nhân sự và tự động hoá vận hành doanh nghiệp.
Trust VC sẽ đầu tư tài chính cho mỗi dự án tuỳ theo mức thoả thuận.
3, Cách thức triển khai

Bước 01 : Gửi hồ sơ

Vui lòng gửi hồ sơ và letter về hòm thư hi@trust.com.vn hoặc add zalo số điện thoại 08384 333 88 để trao đổi

Bước 02 : Thẩm định

Trust sẽ gặp gỡ và làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp.

Bước 03 : Hồ sơ và hợp đồng hợp tác đầu tư

Bàn bạc về hợp đồng và hợp tác đầu tư

Bước 04 : Thực thi

Triển khai

4, Hỏi đáp

Trust VC khác với nền tảng đầu tư khác như nào ?

Chúng tôi tập trung vào thị trường ngách và các doanh nghiệp nhỏ thay vì thị trường lớn và lĩnh vực thách thức.
Chúng tôi tham gia như một hình thức đầu tư chiến lược, tham gia trực tiếp vận hành và sống chết cùng doanh nghiệp đến lúc thành công.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một doanh nghiệp bền vững và phát triển.

Trust VC tham gia vào doanh nghiệp đến đâu ?

Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp ở tất cả các khâu đến khi vận hành ổn định và bàn giao
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp liên tục trong suốt quá trình vận hành